Οι πολυκατοικίες

Κατεδαφίζουνε τις πολυκατοικίες στον παραλιακό. Κοινές ζωές ηχούν’ ακόμα γύρω, στη μπλε λουρίδα ταπετσαρίας στο δωμάτιο τού παιδιού, στα συρτάρια της κουζίνας που χάσκουν, μπουκωμένες απ’ τον παρατημένο καναπέ. Από ένα σπασμένο παράθυρο στον ισόγειο βοηθούμενη από ρεύμα από μια απούσα πόρτα μια λερή, κόκκινη κουρτίνα κυματίζει απείθαρχα: κάπα ταυρομάχου προκαλεί την μπουλντόζα.

The high-raised flats

They are knocking down the flats by the coast road, ordinary lives, still echoing around on a blue wallpaper strip of the child’s bedroom, on gapping kitchen’s drawers, muffled by the abandoned sofa. From a broken window on the ground floor aided by draughts through a missing door a dirty red curtain is flapping defiantly, the cape of the matador inciting the bulldozer.